Minicart 0

Du har ingen produkter i handlekurven.

Øk vannkvaliteten på behandlingsrommet

Har du noen gang tenkt på hvordan slangene i uniten din ser ut inni? Det er mange faktorer som avgjør hvor mye biofilm som danner seg inne i slanger og rør, og biofilm danner gode vekstvilkår for legionella og andre bakterier.

Hva er biofilm?

Biofilm er et innvendig belegg i vannslanger i uniten. Vannet du bruker kommer gjerne fra et kommunalt vannsystem som har en nasjonal grense på 100 kim pr ml. Kim er en benevnelse på organisk materiale slik som humus, jord, løv, etc.

Dette betyr at vannet har et innhold som medføreretablering av biofilm. 

Dette belegget etablerer seg innvendig i slanger og rør.

Biofilmbelegget vokser seg tykkere og tykkere over tid og av og til kan det løsne deler av dette som kan medfører tette magnetventiler, turbiner og vinkelstykker. Økende vanntemperatur om sommeren øker veksten av biofilm. Stillestående vann i unit om sommeren gir gode vekstvilkår for etablering av biofilm.

Legionellabakterien i biofilm

Legionellabakterier finnes naturlig i jordsmonnet og kan bli med vannet inn til klinikken. Biofilm gir gode vekstvilkår for legionella bakterier.

Når Legionella bakterien i biofilmen vokser seg stor kan den løsne fra biofilmen og vi kan risikere at bakteriene blir med til pasientens munn.

Det er når vi bruker vann med legionellabakterier for å lage spray til å kjøle borret at
risikoen for legionellasmitte oppstår. Innhaleres spray med legionellabakterie kan vi risikere alvorlig legionella sykdom som kan gi dødelig utgang for pasienter med nedsatt immunforsvar.

I «Forskrift om miljørettet helsevern» §11 er det krav til å gi tilfredsstillende beskyttelse mot vekst og spredning av Legionella via spray (aerosol).

§11a: Virkeområde er eiendommer som indirekte eller direkte kan spre legionella via aerosol til omgivelsene, utendørs eller innendørs.

§11b: Virksomheter skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles slik at det gis tilfredsstillende beskyttelse mot spredning av Legionella via aerosol. Innretningene skal etterses jevnlig og det skal på grunnlag av risikovurdering fastsettes rutiner som sikrer drift og vedlikehold som gir vern mot Legionella.

Folkehelseinstituttets veileder «Forebygging av
Legionellasmitte» veileder oss i risikovurdering, tekniske tiltak, vannprøvetaking, analyse samt internkontroll.

Hvilke tiltak kan gjøres for å motvirke biofilm i uniten?

Enkelte uniter har dosering av et hydroperoksid/Oxyginal for å motvirke biofilm men de aller fleste uniter har ikke innebygget system for å bekjempe biofilm.

Vår leverandør av vannbehandlingsprodukter, BWT i Danmark, har spesialkompetanse på vannbehandling og tilbyr to behandlingsmåter for bekjempelse av Legionella.
BWT’s Desinfektion S er et anlegg som vi kan anbefale og som fjerner biofilm effektivt.

Anlegget produserer et ufarlig klor (Neuthox) ved hjelp av elektrolyse, koksalt og vann.

Anlegget trenger kun påfyll av salttabletter en gang pr år.

Neuthox doseres ut i vannet automatisk når vann benyttes.

Neutox doseres i vannet og sikrer at biofilm elimineres, slangene blir rene og levevilkårene for legionella bakterien er eliminert. Du kan følge med på driften ved å teste vannet ved bruk av indikatorstrips. Vannkvaliteten blir i verdensklasse og vedlikeholdskostnadene på drift av unit går ned når biofilmen er forsvunnet.

Vi tilbyr også et doseringsanlegg som doserer ut ferdig produsert Neuthox. Et doseringsanlegg kan monteres slik at Neuthox tilføres vannet etter hvor mye vann som forbrukes. Anlegget tilkobles en beholder med ferdig produsert Neuthox. BWT’s anlegg «Desinfektion S» et doseringsanlegg er enkle

og sikre løsninger i bekjempelse av legionella.

Neuthox er et ufarlig svakt klor som brukes i matvareindustrien for å fjerne bakterier og
legionellabakterier i vann som benyttes i matproduksjon.

Når skal det tas vannprøver?

Vi anbefaler årlige vannprøver slik at du som klinikkansvarlig kan være trygg på at vann som brukes i pasientbehandling er uten legionellabakterier. (ref §11b i «Forskrift om miljørettet helsevern»)

Dental Sør har inngått avtale

med vannanalysefirmaet Eurofins. Vi kan i dag tilby å ta vannprøve på din klinikk enkelt og sikkert for å få en analyse om vannet inneholder

legionellabakterie på klinikken.

Ønsker du å ta en vannprøve for å få en analyse av vannet i uniten så at kontakt med vårt servicesenter på tlf.: 38 27 88 88 eller send en mail til post@dentalsor.no

Ønsker du rådgivning for å tilby vann i «verdensklasse» til dine pasienter?

Våre produktspesialister;

Lars Krumsvik

lars.krumsvik@dentalsor.no Tlf.: 902 00 157

Eddie Brandsvoll

eddie.brandsvoll@dentalsor.no Tlf.: 906 15 755

Aktuelle produkter

Å ha en god vannkvalitet er viktig å sikre at paseinetene ikke skal bli smittet fra eventuelle ønsket smitte som kan finnes i vann. Det er spesielt pasienter med underliggende sykdomer som kan være utsatt om de får vannbåren smitte i seg via aerosoler (pustes inn i lungene) feks 3v-sprøten og instrumenter med vannspray. 

Mekainiske filtere tar det meste av kjente trusler i vannet. I Tillegg til dette trenges kjemi for å ta biofilm som dannes i rørsystemet og unitene etter dette filteranlegget. 

Det finnes også vannanlegg som tar alt med kjemi direkte i selve anlegget plassert på teknisk rom. Med et slik anlegg sikrer du vannet og rørsystemet fra teknisk rom og i selve tannlegeunitene. 

Hva skal du gjøre om du får kokevarsel? Det er opp til myndighetene å bestemme (se linker til aktuelle steder under her). Noen ganger kreves det en godkjent vannprøve før tannlegekontoret kan åpnes igjen. Har du et velfungerende vannrensesytem, så er det mye mindre risiko for at smitte bringes videre fra tannlegeunitene. 

Trenger du hjelp til å få tatt vannprøver på dine tannlegeuniter? Vi kan utføre dette for deg. Du bestemmer om du ønsker en kimtallskontroll eller en Legionellakontroll. Det er Eurofins som er testlaboratoriet vi bruker. 

 

FHIs klipp ang kokevarsel: 

Ved kokevarsel 

 Vann som kan inneholde sykdomsfremkallende bakterier, virus og parasitter, må ikke kunne nå pasientens luftveier/mage/tarmkanal. Dersom tannlegeuniten ikke har tilstrekkelig vannbehandling eller på annen måte hindrer at smittefarlig vann kan nå pasientens mage/tarmkanal, bør tannlegeuniten stenges til kokevarselet oppheves.  

Vannbehandling som gir tilstrekkelig beskyttelse er: 

  • Filtrering med poreåpning på maksimalt 10 nanometer 
  • UV-bestråling med stråledose minst 40 mJ/cm2 (mWs/cm2). 
  • Skyllevann til pasienten kan brukes etter fosskoking i et minutt.

Når kokevarselet oppheves skal unitens vannledninger gjennomspyles på en måte som sikrer at alt vannet blir skiftet ut før uniten tas i bruk. Tiden dette tar avhenger av type og lengde på ledningsnettet. Litteraturen referer til anbefalte tider mellom ett og fem minutter.