Minicart 0

Du har ingen produkter i handlekurven.

Hvorfor årlig service på ditt dentaltekniske utstyr?

Du oppnår høyere driftssikkerhet, kostnader spart med mindre nedetid.

Du sikrer at ditt medisinske utstyr til en hver tid er sikkert. (Se § 1 Formål i myndighetenes medisintekniske forskrift)

Produsentens anbefaling er årlig tilsyn av autorisert tekniker. (Se § 11 Vedlikehold, endringer og reparasjoner under her)

Klinikken får nødvendig dokumentasjon på at årlig service er gjort. El.tilsynet ber om dette når de kommer på tilsyn.

Du får måleprotokoll for ditt røntgenutstyr som Strålevernsforskriften krever. (Se § 22 Krav til Strålekilder under her)

Teknisk tannlegeutstyr

Myndighetenes medisinteknisk forskrift:

Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr i Lovdata sier:

§ 1 Formål

Formålet med forskriften er å sikre at medisinsk utstyr til enhver tid er sikkert, vedlikeholdes korrekt og brukes forsvarlig i samsvar med sitt formål.

§ 11 Vedlikehold, endringer og reparasjoner

Vedlikehold av medisinsk utstyr skal være planlagt, systematisert og basert på utstyrets anvisninger og en vurdering av risiko, slik at utstyret til enhver tid er sikkert og kan brukes uten fare.

Utført vedlikehold, endringer og reparasjoner av medisinsk utstyr skal dokumenteres.

Link: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-29-1373?q=forskrift%20om%20medisinsk%20utstyr

Røntgen

Myndighetenes Strålevernsforskrift:

Forskrift om strålevern og bruk av stråling (Strålevernsforskriften)

§ 1 Formål

Formålet med forskriften er å sikre forsvarlig strålebruk, forebygge skadelige virkninger av stråling på menneskers helse og bidra til vern av miljøet.

§ 22 Krav til strålekilder

For hvert enkelt apparat skal det foreligge teknisk måleprotokoll med resultater fra ferdigstilling, mottakskontroll og periodiske kontroller av apparatet, samt vedlikeholds- og servicerapporter.

Link: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-16-1659

Ring oss på 38278888 eller send oss en kort mail (service@dentalsor.no)
om du ønsker å booke årlig service på ditt utstyr.