Minicart 0

Du har ingen produkter i handlekurven.

Det har trådd i kraft nye forskrifter for deklarering og håndtering av amalgamavfall.

 

Amalgamavfall skal nå deklareres på www.avfallsdeklarering.no Tidligere har serviceteknikere samlet inn amalgamholdig avfall, skrev ut deklarasjonsblankett og samlet inn amalgam og amalagamfilter til oppsamling. Avfallet ble deretter sendt til DMT avfall AS.

 

Nye strengere retningslinjer har medført krav til konsesjon for mellomlagring av spesialavfall og krav til ADR-kurs for våre ansatte. Det er også blitt strenge krav til oppbevaring av amalgamavfallet i servicebiler og på lagringslokasjon.

 

Oppsamling og innsending av kassert amalgamholdig materiell etter service og reparasjoner vil måtte bli sendt til godkjent mottak for spesialavfall. Nye krav utløser kostnader for håndtering av avfallet som igjen ville medført et behandlingsgebyr. På bakgrunn av dette har vi valgt å ikke samle inn amalgamfiltre og amalgamavfall. DMT Avfall AS vil nå håndtere amalgamavfallet med direkte kontakt til tannklinikken uten Dental Sør AS som mellomledd. Det vil uoppfordret bli sendt amalgamfilter fra DMT til tannklinikkene som har SRAB, “sorte” amalgamfilter. Andre sedimenteringsfiltre og amalgamoppsamlingsbeholdere til Metasys og Durr bestilles som før hos Dental Sør AS, for eksempel i vår nettbutikk. Vi vil fortsatt, som før, bytte filtre for dere.

 

Ta kontakt når dere har fått tilsendt filter så kan vi utføre kontroll av sugesystemet og teknisk rom samtidig. DMT Avfall AS har vært vår samarbeidspartner siden 1995 på håndtering av amalgamholdig avfall. De har spesialkompetanse på dette område og har alle konsesjoner for mottak og håndtering av amalgamavfall.

 

Dental Sør har miljøfyrtårnmerking og er ISO 9001:2015 sertifisert. Offentlige retningslinjer bør etterfølges av alle så vi ikke blir miljøsyndere. Vi er behjelpelig med å finne gode løsninger og vi anbefaler at tannklinikken tar kontakt med vår samarbeidspartner DMT ved behov for veiledning i forbindelse med innrapportering av amalgamholdig avfall.

 

Det finnes også gode veiledninger for dette på DMT`s hjemmeside www.dmtavfall.no
Hilsen serviceavdelingen
Dental Sør AS
eddie.brandsvoll@dentalnet.no