Minicart 0

Du har ingen produkter i handlekurven.

Personvernerklæring for Dental Sør AS

Organisasjonsnummer 948 782 979 – Oppdatert 04.01.2021

1: Hensikt

Hensikten med denne instruksen er å sikre at:

  • personopplysninger Dental Sør (DS) får gjennom sin virksomhet behandles på en forsvarlig og forskriftsmessig måte og at alle ansatte kjenner til hvordan DS etterlever disse bestemmelsene.
  • sikre at personopplysninger ikke går tapt, kommer på avveie eller blir misbrukt f.eks ved å utlevere dem til 3. part.

2: Ansvar og myndighet

Daglig leder er ansvarlig for at instruksen blir kjent blant alle ansatte og skal sørge for å holde den oppdatert.

3: Eksisterende og potensielle kunder

Hvorfor:
Kundeopplysninger lagres for å dokumentere hvem som har kjøpt hva av DS. Opplysninger om potensielle kunder lagres av markedsførings-hensyn.

Hvor dataene lagres:
Informasjonen lagres i Visma, Evatic og SuperOffice for eksisterende kunder, mens potensielle kunder lagres i Super Office (CRM).

Hvilke data lagres:
Navn, Adresse, Arbeidssted, telefon, e-post, tittel og profesjon. For enkelte kan disse dataene være knyttet til aktiviteter som varekjøp, service eller kursvirksomhet.

Hvor lenge dataene lagres:
Kundeopplysningene har fremkommet etter at personen har hatt en relasjon til DS, og lagres inntil vi blir gjort kjent med at personen enten har sluttet eller har bedt om å bli slettet.
Det er lenke til skjema i alle våre elektroniske utsendelser, der kunden enkelt kan velge hvilken informasjon, om noen, de ønsker fra DS. Man kan endre disse oppføringene, og man kan be om å bli slettet.

Hvem skal ha tilgang til informasjonen:
Alle i DS har tilgang til denne informasjonen. Informasjonen skal ikke deles med andre.

4: Hvordan beskyttes personopplysningene dine?

Vi iverksetter nødvendige juridiske, tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å verne personopplysningene dine mot å bli manipulert, gå tapt eller bli ødelagt eller at uvedkommende får tilgang til dem. Våre sikkerhetsrutiner oppdateres i takt med at teknikken utvikles og forbedres.

 

5: Hvilke rettigheter har du?

I samsvar med GDPR har du visse rettigheter vedrørende behandlingen av personopplysningene dine.

Tilgang til personopplysningene dine (såkalt registerutdrag). Du har rett til å kreve å få tilgang til dine opplysninger via et registerutdrag. Siden det er viktig at vi ikke gir ut personopplysningene dine til noen annen, må en anmodning om registerutdrag fremsettes skriftlig.

 

Korrigering av personopplysninger.
Du har alltid rett til å kreve at personopplysningene dine korrigeres. Du har selv mulighet til bruke lenken som finnes nederst i alle våre utsendelser. Alternativt kontakte vårt kundesenter.

 

Sletting av personopplysningene dine.
Du kan kreve sletting av personopplysningene dine, under forutsetning at vi ikke har en forpliktelse til å lagre personopplysningene i samsvar med gjeldende lover og regler.

 

Begrensning av bruken.
Du har rett til når som helst å innvende mot at vi benytter dine kontaktdata til å sende deg ulike informasjoner. Du har selv mulighet til bruke lenken som finnes nederst i alle våre utsendelser. Alternativt kontakte vårt kundesenter.

 

Dataportabilitet.
Du har rett til å kreve at personopplysninger flyttes fra oss til et annet foretak, myndighet eller organisasjon. Denne rettigheten er begrenset til opplysninger som du selv har levert til oss.

 

6: Hvordan kontakter du oss lettest ved spørsmål om personvern?

Hvis du har spørsmål knyttet til data- og personvern eller mener at vi har håndtert personopplysningene dine på feilaktig måte, kan du alltid kontakte oss via vår kundeservice på post@dentalnet.no  eller +47 38 27 88 88.

 

7: Klage til tilsynsmyndighet

Den som mener at det forekommer feilaktig håndtering av personopplysninger, kan inngi klage til datatilsynet som er ansvarlig for tilsyn ifølge gjeldende personvernlovgivning.

For Dental Sør AS
Arne Marius Stenslund
Daglig leder