Minicart 0

Du har ingen produkter i handlekurven.

Tegner med hjerte for faget

Rasim med bloster fra Abelgården Tannklinikk AS.
Rasim med bloster fra Abelgården Tannklinikk AS.
For noen uker siden fikk han blomster av Abelgården Tannklinikk som mente han fortjente en ekstra påskjønnelse for sin hjelpsomhet og profesjonalitet. Rasim Maksumic har jobbet i Dental Sør i snart 20 år, og stortrives.

 

Da Rasim kom til Dental Sør i 1999 hadde han jobbet en stund i oljebransjen og hadde generelt lite peiling på tannklinikker. Nå befant han seg i en situasjon hvor han skulle tegne og prosjektere tannklinikker, og selv om han hadde god peiling på tegning var han usikker på nettopp hva han skulle tegne. Han trekker frem at han lærte veldig mye gjennom å lytte, både til egne kolleger og tannlegene ute i klinikkene.

Som tegner jobber han ut i fra en filosofi om å tilrettelegge mest mulig etter tannlegens ønsker. Kundene er som regel opptatt av et par momenter ved klinikken, mens praksisplanleggeren må se på helheten og kommunikasjonsveiene i klinikken og sørge for at alt blir tegnet etter lover og forskrifter.

Ofte kommer kunder fra hele landet for å sitte ned og tegne og planlegge sammen med Rasim og hans kolleger i Mandal for å få alle ønsker og detaljer på plass. Dette viser seg å være svært nyttig og tidsbesparende. Teamet har etter 35 år i bransjen og utallige vellykkede klinikkprosjekter mye å bidra med.

 

«Det er ikke meg som skal jobbe på klinikkene jeg tegner, derfor er jeg innstilt på å tegne etter tannlegens ønsker så langt det lar seg gjøre
-Rasim Maksumic

 

I starten tegnet han bare klinikker, men ganske snart skulle det vise seg at det var behov for mer. Tannlegene trengte tekniske tegninger som viser hvor de må ha bly i veggene, sug, trykkluft og filtrert vann, elektro samt hvor det må kjernebores til unitene. Alt dette må til for å hente inn priser fra håndverkere som skal gjøre grunnarbeidet for klinikken. Det er etter hvert blitt en stor del av arbeidet hans.

 

«Vi har et veldig positivt arbeidsmiljø i Dental Sør. Vi respekterer og hjelper hverandre.»

-Rasim Maksumic

 

Rasim mener trivsel er grunnen til at han har vært i samme firma så lenge. Både arbeidsmiljø og -oppgaver danner grunnlaget for en god hverdag. Han liker faktisk så godt å tegne klinikker at han ser på det som en hobby, og den beste belønningen for en godt utført jobb er fornøyde kunder.

 

Se bilder og omtaler fra mange av våre prosjekter her.