Minicart 0

Du har ingen produkter i handlekurven.

Unngå hvite fingre og vibrasjonsskader!

Oppdag KaVo Dental instrumenter – Beskytt din helse

Vibrasjoner fra håndholdte instrumenter kan føre til alvorlige helseproblemer for tannleger, inkludert smerter og permanent skade. KaVo Dental instrumenter tilbyr en løsning med lavere vibrasjonsnivåer, høy presisjon og toppkarakterer fra uavhengige tester.

Hvite fingre og viberasjonskader.

”Vibrasjoner oppstår når mekaniske komponenter settes i bevegelse. Jo mer nøyaktig et instrument er komponert, desto mindre vibrasjoner. Jo mindre toleranseavvik man har, desto bedre er det. Billige instrumenter kommer på bekostning av at man ikke har like høy presisjon på komponentene som inngår. Det blir mer slark i både kulelager og tannhjul. Jo mer slark, desto større vibrasjoner

-Roland Becker, teknisk sjef på KaVo Dental Sverige

Et utbredt arbeidsmiljøproblem
Vibrasjoner fra arbeidsutstyr er et problem på mange arbeidsplasser i dag. Tannleger er en av de yrkesgruppene som utsettes for det man kaller for hånd- og armvibrasjoner. I motsetning til andre arbeidsgrupper, der man kan variere arbeidsoppgavene for å minske eksponeringen av vibrasjoner, er tannleger spesielt utsatte, siden bruk av instrumenter med vibrasjoner er helt nødvendig for i det hele tatt å kunne utføre arbeidet.

Håndholdte instrumenter, som blant annet turbiner, forårsaker vibrasjoner siden de brukes under en stor del av arbeidsdagen, og dermed øker eksponeringen over tid. Arbeidsmiljøetaten i Sverige og Danmark anbefaler en maksimal vibrasjonsbelastning på 2.5m/s2 under en 8 timers arbeidsdag. Det prates en hel del om større og sterkere vibrasjonsverktøy for eksempel innen byggesektoren. Men Centrum for arbeids- och miljømedisin i Region Stockholm slår fast i et av sine faktablad, at også yrkesgrupper som bruker lette verktøy med høy vibrasjonsfrekvens er utsatte, for eksempel tannleger og tannteknikere.

KaVos instrument fikk best i test i en uavhengig sammenligning
I en uavhengig sammenligning utført av Rise på oppdrag av Region Jönköping, fikk våre instrumenter høyest karakter. Der fastslås det at både vibrasjonsnivået og turtallet er lavere på turbinen fra KaVo enn hos våre konkurrenter.

Tre ulike studier – samme problem

KaVo har tatt det i tre studier som har undersøkt hvordan det står til med ørehelsen på klinikkene, og samtlige studier har vist det samme. Tannhelsepersonell er kraftig overrepresentert når det gjelder problem med hørselen.

Blandt annet oppgir en tredel at de har problemer med hørselen, og 42% har fått tinnitus. En annen studie viser at de som har jobbet i et støyende miljø i minst 10 år har fått støyskader. I Sverige han det sammenlignes med landssnittet som er på 15%.

Disse instrumentene fikk toppscore i den uavhengige testen:

Ta kontakt med en av våre selgere:

Tommy Ulverud
KAM Østlandet

tommy.ulverud@dentalsor.no
+47 951 80 079

Elias Jacobsen
KAM Østlandet

elias.jacobsen@dentalsor.no
+47 938 68 711

Ørjan Fjeldsgaard Hagen
Salg og marked.

orjan.hagen@dentalsor.no
+47 951 52 822