Minicart 0

Du har ingen produkter i handlekurven.

Mikroskopets magi

 

I endodonti er nøyaktig behandling ikke bare avhengig av tannlegens tekniske ferdigheter og kunnskaper, men også av tydelig, detaljert visualisering av operasjonsfeltet.

Siden resultatet av en endodontisk behandling påvirkes av mange faktorer som ikke er synlige for det blotte øye – f.eks. ekstra rotkanaler eller anatomiske variasjoner – er den høye forstørrelsen og belysningen som tilbys av et dentalmikroskop har blitt uunnværlig både for diagnose og behandling. I dag er det bred enighet om at bruk av dentalmikroskop har bidratt til å utvide det endodontiske behandlingspotensialet.

 

Leica M320 D

Nyt bedre visualisering under kirurgiske og ikke-kirurgiske tannprosedyrer, dra nytte av økt fysisk komfort, og vis ekspertisen din til kolleger og pasienter med forbløffende 4K-bilder.

Oppnå en oppreist og nøytral arbeidsposisjon med mikroskop.

 

En pålitelig diagnose er grunnlaget for en vellykket behandling

Et dentalmikroskop som Leica M320 kan gi betydelige visualiseringsfordeler i alle stadier av endodontisk behandling, fra diagnose og eksponering av tilgangshulen til forberedelse, og fra tredimensjonal obturasjon til postendodontisk behandling. Høy forstørrelse, stor dybdeskarphet og skarp, koaksial belysning av operasjonsfeltet kan avsløre fine detaljer, og hjelpe tannlegen til å håndtere vanskelige tilfeller med økt presisjon.

 

Vellykket behandling starter med en nøyaktig diagnose. Dentalmikroskopet kan avdekke mikrofrakturer eller langsgående frakturer som lett overses, men som ofte er årsak til smerte og krever spesifikk behandlingsplanlegging. En av hovedårsakene til endodontisk svikt er ubehandlede rotkanalstrukturer med gjenværende bakteriell infeksjon. Tannlegen må derfor kunne identifisere hele rotkanalstrukturen før behandling. På grunn av sin høye forstørrelse og koaksiale LED-belysning, muliggjør et dentalmikroskop som Leica M320 visualisering av rotkanalen helt ned til apex. Anatomiske variasjoner som trerotede premolarer eller c-formede kanaler er dermed godt synlige og kan behandles adekvat.

 

Bedre visualisering av obliterasjon og dentikler

Et betydelig antall pasienter viser tegn på obliterasjoner, på grunn av økende alder i befolkningen, eller forkalkninger, inkludert dentikler. Disse kan ikke sees med det blotte øye, men kan blokkere inngangen til rotkanalen og svekke instrumenteringen. Tannmikroskopet hjelper til med å visualisere disse hindringene slik at de kan fjernes eller løses opp og forbereder en passende behandling for disse pasientene.

 

Rotfyllingsbehandlinger krever bruk av de beste kirurgiske instrumentene. Slike delikate instrumenter kan potensielt sprekke inne i den trange rotkanalen og etterlate fragmenter som kan forårsake nye betennelser og sterke smerter, noe som setter spørsmålstegn ved forsøket på å redde tannen. Fullstendig fjerning av disse fragmentene avhenger først og fremst av skarp visualisering; hvis fragmentet kan fjernes uten ytterligere tap av tannstruktur, er prognosen for bevaring av tannen ganske god. I tillegg kan forbedret visualisering bidra til å unngå brudd på instrumentet i utgangspunktet.

«Jeg tror også at mikroskopet reduserer risikoen for instrumentbrudd siden du kan skape mye bedre rotkanaltilgang og observere instrumentenes bevegelse mer pålitelig», sier Dr. Dean Raicov, endodontist i Tyskland som jobber med et Leica M320 dentalmikroskop.

 

Forbedret prognose for spesialbehandlinger på spissen

Moderne terapier angående apex – som forsegling av en åpen apex (apexification) eller fjerning av en infisert apex (apikoektomi) – krever spesielle behandlingsteknikker som er hjulpet ved bruk av et dentalmikroskop. Takket være høy forstørrelse sammen med bruk av mikrokirurgisk utstyr, kan størrelsen på tilgangshulen gjennom beinet til rotspissen minimeres. Dette resulterer i en mindre traumatisk prosedyre, med mindre smerte og potensielt færre komplikasjoner. Mikroskopstøttede terapier resulterer også i forbedret sikkerhet ettersom omkringliggende strukturer, som nerver og røtter til nabotenner, er mindre sannsynlig å bli påvirket.

 

Tilrettelegging for mikrokirurgiske teknikker

Med utviklingen av nye mikrokirurgiske instrumenter og fulltidsbruk av et dentalmikroskop, har endodontisk kirurgi gått inn i en mikrokirurgisk æra. Kirurgen kan nå visualisere hele den benete krypten, lesjonen og rotspissen sikkert og pålitelig. Mikrokirurgiske operasjonsteknikker har en tendens til å være mer vellykkede og mindre traumatiske for pasienter. På den ene siden bidrar økt presisjon til å bevare de tennene som ellers ville gått tapt. På den annen side avslører tannmikroskopet tydelig store hindringer for en vellykket restaurering av tannen, som interne sprekker som strekker seg nedover kanalene, massiv perforering eller utilstrekkelig koronal struktur. Pasienten tjener dermed på å unngå unødvendig behandling, inkludert smerter og kostnader, dersom tannen ikke er til å redde.

 

Fordelene med Leica M320 dentalmikroskop

  • Førsteklasses apokromatisk optikk, høy forstørrelse og to lysdioder gir klar, lyssterk og naturtro fargevisualisering
  • Fem-trinns forstørrelsesveksler bidrar til å minimere avbrudd i arbeidsflyten
  • Det valgfrie multifokale objektivet gjør at arbeidsavstanden raskt og enkelt kan justeres mellom 200 mm og 300 mm under undersøkelse og behandling.
  • Fleksibel, ergonomisk design og tilpasset ergonomisk tilbehør for tilpasning til bruker og klinikkoppsett.
  • Valgfritt full 4K-kamera for å demonstrere prosedyrer via video eller levende bilder, trene teamet eller dele erfaringer med kolleger.

Se Leica i nettbutikken.

 

Ta gjerne kontakt med din lokale selger, eller Tommy, som er vår produktspesialist på mikroskop.

Tommy Ulverud
E-post: tommy.ulverud@dentalsor.no
Tlf: 95 18 00 79