Minicart 0

Du har ingen produkter i handlekurven.

Dental Sør lysskole

Er du trett eller har hodepine når arbeidsdagen er over?

2015 er lysets år
– vi samarbeider med «lyskultur» og ønsker at alle klinikker og laboratorier skal få oppgradert lys.

Vil du benytte deg av vår tilbud om gratis lysmåling?
Ring Ørjan på 926 79 849 eller send mail til: orjan.hagen@dentalnet.no
(Ps, forutsetter at vi kan ta det i forbindelse med andre besøk i ditt distrikt).

 

80% av all informasjon får vi gjennom synet!

– derfor er det viktig at man har bra og rett lys på sin arbeidsplass. Høyere lysningsstyrke gir enklere og raskere syn, som medfører et sikrere syn og man oppfatter mindre kontraster.

En 40-åring behøver dobbelt så mye lys som en 20-åring og en 60-åring behøver 10 ganger så mye lys for å oppnå samme synsprestasjon.

Om operasjonslampen er den eneste belysningen i operasjonsrommet kommer snart øyet til å bli uttørret siden øyet hele tiden må tilpasse seg ulike belysninger, med for store styrkeforskjeller.

Når brukeren flytter blikket mellom munnhulen og omgivelsene rundt, oppstår hver gang en blending. Øyet rekker ikke tilpasse seg fort nok og dette medfører hodeverk.

Det betyr at man er avhengig av en omgivelsesbelysning på ca. 3000-5000 lux for.

Med nye moderne operasjonslamper, fiberlys på diverse instrument osv. blir det mer og mer nødvendig å tilrettelegge for en riktig omgivelsesbelysning.

Lysets styrke måles i Lux, farge eller fargetemperaturen oppgis i Kelvin, lyskildens fargespekter, eller kvaliteten på lyskilden, oppgis i RA tall, på et lysrør vil en finne koden i et tall etter wattstyrken.

Et lysrør kan ha følgende benevnelse: T5 54W 830.
T5 står for sokkeltype, vi vet da at røret har diameter ca. 16mm og passer i T5 sokkel.
54W står for hvor mye effekt røret opptar.
Koden 830 har to opplysninger, 8-tallet forklarer at lyset fra røret har et fargespekter på mer enn 80%. 30 står for lysets fargetemperatur i Kelvin x100 – her altså 3000 kelvin. Dette er rør som normalt brukes i husholdningen for å gi en hyggelig stemning.

Lysets fargespekter:   
For å kunne se mest mulig detaljer ønsker vi så høyt RA tall som mulig og for å kunne vurdere farger ønsker vi å få et lys så nær dagslys som mulig. I dentalbransjen ønsker en da et lysrør som har kode 965, mer enn 90% fargespekter og 6500 Kelvin i fargetemperatur, dette gir dagslys med maksimalt fargespekter.
Det er ønskelig å gjennomføre dette i alle ledd for å få så likt lys som mulig når en vurderer farger på pasientens tenner, og prøver å gjenskape dem på laboratoriet.

LED teknikken kommer for fullt, i øyeblikket er det vanskelig å få oversikt over kvaliteten på de lampene som leveres. Det er viktig at en sjekker både fargetemperatur K, avgitt lysmengde Lumen og fargespekter i lyset Ra.

Lysmengde:    

Vi har vært vant med at de seriøse leverandørene oppgir lysmengden i Lux i en gitt avstand fra lampen, f.eks. 4200Lux v/800mm avstand, dette gir en mulighet til å definere vårt behov.
Det ser nå ut til at produsentene går over til å oppgi dette i Lumen pr Watt, det sier noe om energieffektiviteten men gir oss ikke noe holdepunkt i hvor mye lys en får på det punktet en ønsker. Det er vanskelig å relatere disse tallene direkte til hverandre,
Hygiene på et høyere nivå:
For nesten alle våre kunder er hygiene en nøkkelfaktor. I et utsatt miljø skal alle elementer hjelpe til for å unngå smittespredning og kontaminering. D-Tec Clair er bygget med dette for øyet.