Minicart 0

Du har ingen produkter i handlekurven.

Trykkluft i tannlegepraksis

God trykkluftskvalitet sikres ved at dentalkompressoren står i riktig miljø på teknisk rom. Vi kontrollerer luftkvaliteten på årlig service og gir deg tilbakemeldinger på eventuelle grep som må tas for å bedre kvaliteten. Våre Cattanikompressorerer produseres etter EN-ISO 22052 og gir en godkjent trykkluft for konvensjonelle tannlegekontor. Trykkluftskvaliteten sikres blant annet med å ha et temperert motorrom. Optimalt område for tempratur i rommet er mellom 10 og 25 grader, ref NS-ISO 22052 A5. Dette sikres enklest med et kjøleanlegg, for eksempel en varmepumpe. Dette er nok for å oppnå trykkduggpunkt på -20 gr td som er kravet i følge ISO 220520 og ISO 7494-2.

Definisjon av dental luft (NS-EN ISO 7494-2 2022): Trykkluft tilført gjennom den stasjonære tannlegeenheten for å drive, kontrollere og/eller hjelpe ulike tannhåndstykker og utstyr, samt for å hjelpe utøvere med prosedyrer i munnhulen. (Men ikke for prosedyrer som krever medisinsk luft eller steril luft, som endoskopi, oral kirurgi, analgesi og livsstøtte)

 

Hva er luft?

Luft består hovedsakelig av oksygen (21%) og nitrogen (78%). Sammensetningen er relativt konstant, fra havnivå opp til en høyde på 25 kilometer. Luft er et mekanisk blandet stoff. Dette er grunnen til at luft kan skilles inn i bestanddeler, for eksempel ved kjøling.

Atmosfærisk luft som vi puster i er alltid mer eller mindre forurenset med faste partikler, for eksempel støv, sand, sot- og saltkrystaller. Graden av forurensning er høyere i befolkede områder.

 

Hva er fuktig luft?

Luft kan betraktes som en blanding av tørr luft og vanndamp. Hvis den inneholder vanndamp kalles den fuktig luft, men luftfuktigheten kan variere fra sted til sted.

Det maksimale vanndamptrykket som luften kan holde, øker med stigende temperaturer.

Luft inneholder ikke så mye vanndamp at maksimumstrykket er nådd.

 

Hvordan skapes det trykkluft?

Når trykkluften komprimeres i sylinderne på kompressoren så blir den varmet opp. Denne varme luften inneholder fuktighet da vi vet fuktighetsinnhold i luft øker med økende temperatur. Komprimert varm luft fra sylindrene blir kjølet ned i en radiator ved hjelp av luftstrøm fra en vifte. Luften passere radiatoren og siver gjennom tørken fra bunn til topp. Tørken er fylt med absorberende materiale som trekker til seg fuktigheten. Når kompressoren har nådd stopptrykket som pressostaten er innstilt på så kvitter tørken seg med fuktigheten ved hjelp av trykkluft opplagret i en liten trykktank.

 

Hva er duggpunkt?

Duggpunktet er temperaturen når luften er mettet med vanndamp. Det atmosfæriske duggpunktet er temperaturen der vanndamp begynner å kondensere ved atmosfærisk trykk. Atmosfærisk trykk er det luftrykket som vi omgir oss med og puster i.

 

Hva er trykkduggpunk?

Trykkduggpunkt er det tilsvarende med økt trykk som måles under trykk på kompressortanken.

 

Hva er NS-ES ISO 7494-2:2022?

Den europeiske og norske standarden fra 2022 for trykkluft (NS-ES ISO 7494-2:2022) til tannbehandling tilsier luftkvalitet med et trykkduggpunkt på + 3 C° ved 7 bars trykk.

Europeiske produsenter av dentale kompressorer CE merker sine kompressortørker når dette kravet er oppfylt.

 

Vi har utført følgende test av trykkluft produsert av kompressor med lufttørke fra Cattani:

7 Bars trykk gir trykkduggpunk på – 32 C°

5 Bars trykk gir trykkduggpunkt på – 25 C°

3 bars trykk gir trykkduggpunkt på – 20 C°

Denne måling forteller at luften du benytter til å tørrlegge med, til å drive turbinen med o.s.v blir til fuktighet og vanndråper først når den i røropplegget i gulvene under trykk kjøles ned til ca -28 C° da det normale arbeidstrykk på kompressor er mellom 6 og 8 Bar forutsatt at gjennomsnittlig omgivelsetemperatur er + 20 C°.

Vi har eksempler på at det kan skje i eldre bygg på kalde vinterdager hvor luftrøret ligger uisolert og nedstøp i betong i baldakiner eller inngangsparti.

Kompressoren fra Cattani holder med dette Iso kravet for trykkluft med en svært god margin.

Europeiske produsenter av dentale kompressorer CE merker sine kompressortørker når dette kravet er oppfylt.

 

Konklusjon:

Vi kan med dette konkludere med at kompressorer fra Cattani holder kravet til Iso normen med svært god margin.

Målingene viser at luften som Cattani kompressorer produserer og som sendes ut i røropplegget må kjøles ned under -25 C° for å kondensere og skape fuktighet.

Vi anbefaler årlig kontroll av kompressor og tørke slik at eventuell feil kan avdekkes.