Bildebehandlingsprogram

VISIQUICK UNIVERSELT BILDEBEHANDLINGSPROGRAM

Varenummer: VisiQuick Kategori:
Logg inn for å handle

Beskrivelse

VisiQuick er unik på den måten at den henter inn røntgen- og fotobilder fra alle kjente leverandør/produsenter av medisinteknisk utstyr i Europa, også intraorale kamera, fotokamera og mikroskop. 

VisiQuick har siden starten alltid hatt fokus på funksjonalitet og et svært enkelt brukergrensesnitt.
Dette har resultert i at VisiQuick har integrert de ulike produsentenes utstyr sømløst, slik at sluttbruker ikke merker at opptaksutstyret ikke er fra samme produsent.  

VisiQuick åpnes direkte fra ditt pasientjournalprogram (EPJ). Dette gjør det mulig a se de lagrede bildene umiddelbart eller hente inn nye bilder.  

Alt virker logisk og med et grensesnitt med mange knapper tilgjengelig fra hovedbilde, blir det lite trykking og leting etter de funksjoner man er ute etter. VisiQuick inneholder mange bildeforbedringsfunksjoner og merknadsverktøy for å effektivisere ditt daglige arbeid. VisiQuick fungerer svært godt i ulike IKT-tekniske miljøer og er godt tilpasset med tanke på små lokale forhold, til større IKT-driftsmiljøer, enten i en hybrid variant med noe IT på klinikk og noe i skyløsning, til full skybasert leveranse. Du som kliniker vil ikke merke forskjellen og vi sørger for at VisiQuick understøtter dine arbeidsprosesser på en god måte uansett driftsform.  

Hovedelementer med VisiQuick: 

  • Intuitivt brukergrensesnitt sørger lav brukerterskel og moderat behov for opplæring. 
  • Produktet leveres med funksjonalitet for rollehåndtering og tilgangskontroll, som kan arves fra kompatibelt EPJ-system (Opus Dental, Anita Systems, Muntra, Nextsys med flere) og benytter Active Directory-brukerinformasjon. 
  • VisiQuick henter inn bildene ved hjelp av produsentenes egne drivere (SDK primært) og der vi ikke har tilgang til produsentens egne drivere benytter vi eksempelvis universale TWAIN-driver.  
  • VisiQuick har også en modul for overvåkingskamera, for eksempel i venterom. 
  • Om man velger VisiQuick vil man ved senere anskaffelser stå fritt til å velge utstyrsleverandør (man binder seg ikke til en spesifikk leverandør).  
  • Tilsvarende leveranse er blitt rullet ut på fire øvrige fylker, og implementeringen er blitt gjennomført uten forsinkelser eller noen form for nedetid. Ved idriftsettelsen av løsningen i alle fylkene, resulterte det i særdeles få brukerstøtte-henvendelser, og det ble ikke rapportert om noe feil i programmet eller løsningen som ble levert.  
  • Om kunden ønsker mere funksjonalitet og tilpasninger enn tilbudt løsning, vil vi bistå aktivt med detaljspesifisering av behov. Kostnadene for relevante tilpasninger holdes så lave som mulig, og det er kort avstand fra behov oppstår til tilpasset løsning er gitt. 

Dokumenter

Alternative produkter