Kavo Oxygenal 6. 1 liter. fl.

TIL ALLE KAVO UNITER

Varenummer: 04893451 Kategori:
Produsentens hjemmeside: https://www.kavo.com/sv-se/
Logg inn for å handle

Beskrivelse

Hygiene i enheten med KaVo OXYGENAL 6
Vannholdige behandlingssystemer kan angripes av mikroorganismer. Forurensningen kan være forårsaket av stillestående vann i systemet eller av blod/sekret fra pasienter. I perioder med inaktivitet kan dette føre til alvorlig bioforurensning av vannet. Risikoen for kontaminering i behandlingsutstyret kan enkelt reduseres, dette er også påvist under praktiske tester «Infection prevention in der Zahnheilkunde – Forenderungen an die Hygiene» [Infeksjonsforebygging i odontologi – Hygiene requirements] Bundesgesundheitsblatt 2006:375-393).

Det finnes ulike kjente prosesser for å behandle vannet i renseutstyret, de er vanligvis basert på at vannet behandles med et egnet middel som dreper mikroorganismene i vannet. De sterkeste oksidasjonsmidlene inkluderer atomært oksygen og hydroksylradikaler, som gjennom sin sterke oksidasjonsvirkning gir en sterk bakteriedrepende effekt.

Siden 1986 har KaVo vært avhengig av hydrogenperoksid. Effekten forsterkes synergistisk med sølvioner (OXYGENAL 6). I tillegg til ekspertuttalelsene (blant annet Walker, Lynch, et al (2005), se Fagartikler) som bekrefter effektiviteten til OXYGENAL 6, har produktet også andre fordeler som skiller det fra andre. Tallrike tester og laboratorieundersøkelser har vist produktets meget gode materialkompatibilitet. I de konsentrasjonene som brukes utgjør det ingen fare for pasienter og ansatte og det brytes ned til vann og oksygen uten restprodukter.

Dokumenter