Minicart 0
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

Rengjøring, desinfeksjon og vedlikehold av fosforplater

ADVARSEL

Slå av og koble fra selve skanneren før rengjøring eller desinfeksjon.
Ikke la væske komme inn i denne.

 

Rengjøring av fosforplater

Bruk en ripefri og myk klut fuktet i kjølig eller lunkent zalovann eller mildt rengjøringsmiddel for å rengjøre platene.

Tørk platene med en ripefri klut fuktet med rent vann etter rengjøring.

Bruk aldri løsemidler av slipende rengjøringsmidler for å rengjøre fosforplatene. Hvis du ikke er sikker på hva rengjøringsmiddelet inneholder, må du ikke bruke dem.

Følgende rengjøringsmidler kan brukes til å rengjøre platenes ytre overflater:

Zalovann, Butylalcohol, Ethanol (ethyl alcohol) 96%.

 

IKKE BRUK:

Benzen, klorbenzen, aceton, eddiksyre eller eventuelle slipende rengjøringsmidler.

 

Desinfeksjon av fosforplater

Tørk platene med en klut fuktet med et passende desinfeksjonsmiddel som etanol 96%. Bruk aldri slipende eller etsende desinfiserende midler som inneholder løsemidler. Alle overflater må tørkes før platene brukes.

 

OBS!

Bruk hansker og annet vernetøy når du desinfiserer fosforplater.

 

ADVARSEL

Ikke bruk desinfiserende spray som damp kan antenne og forårsake personskader. Desinfiseringsteknikker for både platene og rommet der enheten brukes må være i samsvar med alle lokale og nasjonale forskrifter og lover om slikt utstyr og beliggenhet.

 

Soredex DT-1(M) er stivere og tykkere enn Kavo fosforplate, og av bedre kvalitet.

Kavo forsforplater DC-C har metallknapp og er tynnere og mer fleksible.