Minicart 0
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

Informasjon om Dental Sør AS

PRESSE MELDING (English version below)

Aksjene i Dental Sør AS har fått nye eiere
For å kunne møte endringene i omgivelsene i dentalindustrien, har eierne av Dental Sør AS bestemt at tiden er riktig for å finne en solid ny eier med interesse for å sikre arbeidsstyrken og videreføring av driften av selskapet.

Etter en grundig prosess for å finne den riktige eieren, har selskapet kommet i mål med Plandent AS som overtar 100% av aksjene i Dental Sør AS. Alle ansatte, tidligere eiere og distribusjonsavtalene fortsetter som før. Dental Sør og Plandent vil fortsette som to konkurrerende merker i Norge.

Med denne avtale, ønsker Plandent å fortsette veksten i det norske markedet gjennom et bredere utvalg av merker gjennom to konkurrerende selskap.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Arne Marius Stenslund
Daglig leder, Dental Sør AS
Arne.Marius.Stenslund@dentalnet.no
Tel. +47 905 99 987

 

Ragnar Pettersson
Administrerende direktør, Plandent AS
Ragnar.Pettersson@plandent.no
Tel. +47 908 66 540

 

PRESS RELEACE

Dental Sør AS shares under new ownership
In order to respond to the changing landscape of the dental industry, the owners of Dental Sør AS have decided that the time is right to find a reliable new owner with an interest in securing the workforce and continued operation of the company.

After a thorough evaluation process to find the right owner, the company has reached an agreement with Plandent AS, who will take over 100% of Dental Sør AS shares. All employees, previous owners and existing distribution agreements will remain as is. Dental Sør and Plandent will continue as competing brands in Norway.

With this arrangement, Plandent aims to find growth in the Norwegian market through a wider selection of brands with two competing companies.

 

For more information, please contact:

Mr. Arne Marius Stenslund
CEO, Dental Sør AS
Arne.Marius.Stenslund@dentalnet.no
Tel. +47 905 99 987

 

Mr. Ragnar Pettersson
CEO, Plandent AS
Ragnar.Pettersson@plandent.no
Tel. +47 908 66 540