Minicart 0
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

Er vannet ditt trygt? Slik får du vann i verdensklasse!

Det oppstår alltid biofilm innvendig i vannslager i uniten. Noen uniter har dosering av et svakt hydroperoksid for å motvirke biofilm, men de fleste uniter og røranlegg har ikke anlegg for å bekjempe biofilm.

Biofilm er mat for legionellabakterien, og når bakterien har vokst seg stor nok kan den løsne fra biofilmen i vannslangene og bli med vannet til pasientens munn. Blir legionellabakterien dosert i en spray og den havner i lungene på pasienten kan det medføre en alvorlig legionellasykdom.

BWT’s Desinfekton S terminerer biofilm. Anlegget produserer en ufarlig kjemi (Neuthox) ved hjelp av elektrolyse, salt og vann. Neuthox doseres ut i vannet automatisk når vann benyttes.

BWT Desinfeton S monteres på innkommende vann til uniter og sikrer at biofilm oppløses og bakterier og legionella nedbrytes. Desinfekton S er enkel og sikker løsning. Det skal kun fylles salt, og du kan følge med på den daglige driften ved å teste vannet med strips.

Innvendige vannslanger blir rene, vannkvaliteten blir i verdensklasse og vedlikeholdskostnadene på drift av unit går ned når biofilmen
forsvinner.

Neuthox brukes i dag i matvareindustrien for å fjerne legionellabakterier og andre bakterier i vann.