Minicart 0

Du har ingen produkter i handlekurven.

Vedlikehold av EMS-håndstykker!

SOM EN AV VELDIG FÅ AUTORISERTE EMS FORHANDLERE OG SERVICE PARTNERE INNFORMERER VI HER OM EN VIKTIG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS MOTTAT FRA EMS!
Garantien på EMS håndstykker som rengjøres i DAC Universal kommer fortsatt til å gjelde forutsatt oljefri rengjøring med «Flex Lid», «Green Lid» eller «White Lid» på DAC Universal.
Som en forsikring må kammeret rengjøres for
gjenværende olje før rengjøring
.

 

Uttalande angående EMS kundbrev rörande rengöring av EMS handstycken med DAC Universal1
Vi hänvisar till det kundbrev som EMS skickat ut under juli månad angående rengöring av EMS handstycken i kombination med Dentsply Sironas DAC Universal. Den nämnda kommunikationen har föranlett en del frågor från kunder, återförsäljare och partners till både EMS och Dentsply Sirona, vilka vi vill besvara och ytterligare förtydliga i en gemensam och avstämd kommunikation från båda företagen.

EMS och Dentsply Sirona har i samarbete påbörjat en gemensam utredning som ännu ej är avslutad. I nuvarande undersökningsskede har de inledande tester som utförs av Dentsply Sirona inte kunnat bekräfta ett direkt orsakssamband mellan skador på EMS handstycken och rengöring i DAC Universal. Ytterligare test skall utföras vilka beräknas slutföras under de kommande veckorna. Vi hoppas med detta kunna delge våra gemensamma kunder ett resultat som möjliggör fortsatt rengöring av EMS handstycken i DAC Universal genom att följa gemensamma instruktioner från båda tillverkarna. Ursprungsgarantin för EMS handstycken som rengjorts i DAC Universal kommer fortsatt gälla förutsatt oljefri rengöring med «Flex Lid», «Green Lid» eller «White Lid» på DAC Universal. Som en försiktighetsåtgärd måste kammaren rengöras från kvarvarande olja innan rengöring.